ความเห็น 2841729

ถอดบทเรียนครูสอนดี Coaching & Mentoring

อรทัย ดตวรานนท์
IP: xxx.172.201.64
เขียนเมื่อ 

เห็นด้วยกับโรงเรียนสรรพอุ้มผางยิ่งกว่าลื่นแต่ก็ทำเพื่อการศึกษาค่ะทางท่ีดีน่าจะเผยแพร่ตัวอย่างแผนให้ดูด้วยนะค่ะ