ความเห็น 2839687

ถอดบทเรียนครูสอนดี Coaching & Mentoring

am
IP: xxx.53.9.244
เขียนเมื่อ 

แต่การไปอบรมระยะที่สาม ที่ไป โรงเรียนสรรพวิทยา อ.แม่สอด ไม่ค่อยเห็นด้วยเลยค่ะ เพราะเป็นน่าฝนอันตรายอยู่นะค่ะ