ความเห็น 2834809

คัดเอาท์ตัวเป้ง…เหนือหัวของข้าพเจ้า....... “คนดีสำคัญกว่าทุกสิ่ง”

เขียนเมื่อ 

แวบเข้ามาอ่าน  อันคนดี  ย่อมแสวงหาสิ่งดี  นะครับ