ความเห็น 2834713

คัดเอาท์ตัวเป้ง…เหนือหัวของข้าพเจ้า....... “คนดีสำคัญกว่าทุกสิ่ง”

เขียนเมื่อ 

...... ขอบคุณ นะคะ .... หลัก ธรรมะ ดีงามเสมอ นะคะ..