ความเห็น 2834700

คัดเอาท์ตัวเป้ง…เหนือหัวของข้าพเจ้า....... “คนดีสำคัญกว่าทุกสิ่ง”

เขียนเมื่อ 

ขอบคุณ พี่ใหญ่ ครับ

วันนี้ เป็นความรู้สึก ที่อยากเขียน จากสิ่งที่เห็น 

..

หวังไว้ว่า ...พี่ใหญ่คงสบายดี นะครับ

ด้วยความเคารพ