ความเห็น 2834662

มุมมองประเทศไทยผ่านทางรายการแผ่นดินไท 1

เขียนเมื่อ 

อยากให้สังคมไทย มีความสุข ช่วยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกัน