ความเห็น 2834654

คัดเอาท์ตัวเป้ง…เหนือหัวของข้าพเจ้า....... “คนดีสำคัญกว่าทุกสิ่ง”

เขียนเมื่อ 

น้อมกราบคารวะ ท่านอาจารย์พุทธทาส...จิตดี..พูดดี ทำดี มีแต่ความสุขทั้งแก่ตนเองและสังคม...ขอบคุณค่ะ...