ความเห็น 2834080

เข้าใจ เข้าถึง ลึกซึ้งจึงแก้ปัญหานักเรียนได้

เขียนเมื่อ 

เราจะเป็นกำลังใจให้กัน....สานฝันเด็กไทยให้งดงาม  เหนื่อยบ้างทุกข์บ้าง...แต่มันเป้นรางวัลของ

ชีวิตครู...ในถนนสายนี้ที่เราได้อุทิศชีวิต...ให้กับนักเรียน..ต้นกล้าสำคัยของแผ่นดิน