ความเห็น 2830375

เป็นห่วงภาษาไทย

เขียนเมื่อ 

วันหนึ่งนานมาแล้ว "โยมไอดินฯ" ดูรายการโทรทัศน์ เห็นทางราชบัณฑิตยสถานให้ความสำคัญกับภาษาวัยรุ่น จนทำเป็นพจนานุกรมภาษาวัยรุ่นออกมา แต่ยังไม่เคยเห็นหน้าตาของพจนานุกรมดังกล่าวค่ะ

พระคุณเจ้ามีความเชี่ยวชาญด้านร้อยกรอง ไม่ทราบว่า โรงเรียนในร้อยเอ็ด หรือมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ได้กราบนิมนต์พระคุณเจ้า ไปเป็นพระวิทยากร (ไม่ทราบใช้คำถูกต้องหรือเปล่านะคะ) หรือเปล่าคะ