ความเห็น


สวัสดีครับ อาจารย์

        อ่านประสบการณ์ของอาจารย์แล้วทำให้นึกถึง  สาระสำคะญในหนังสือ "ทักษะแห่งอนาคตใหม่ การศึกษาเพื่อศตวรรษที่ ๒๑" กล่าวถึงเรื่องวัฒนธรรมการเรียนรู้ว่า

      " การตั้งคำถามที่ตรงประเด็นเกี่ยวกับการออกแบบวัฒนธรรมการเรียนการสอนที่ให้อำนาจแก่นักเรียนนั้น  มีความสำคัญมากกว่าการยัดเยียดเทคโนโลยี่เข้าสู่โมเดลการศึกษาแบบอุตสาหกรรมอย่างที่เป็นอยู่"

      สอดคล้องกับ  "ปรับการเรียนการสอนเพื่ออยากฝึกให้ นศ คิดด้วยตนเองมากขึ้น พัฒนาทักษะการสื่อสารและการรับฟังความคิดเห็นของคนอื่นที่ต่างจากตน เป็นห่วงสังคมไทยที่เราควรจะคิดมากขึ้น อยากเห็นคนไทยแสดงความคิดเห็นของตนเองได้ชัดเจน แต่ก็ให้เกียรติและเคารพรับฟังความคิดเห็นของคนอื่น เข้าใจคนอื่นมากขึ้น และเปิดโอกาสให้คนอื่นมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ "

      Empowerment ให้ผู้เรียน  ให้เขามีอำนาจในการคิด  การตัดสินใจ   นำไปสู่่  การมีวุฒิภาวะความเป็นผู้ใหญ่

                                               ขอบคุณสาระดีๆ ที่สร้างสรรค์พัฒนาผู้เรียนครับ

         

พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ขอแนะนำ ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี