ความเห็น 2829763

หากต้องการดูแลคนอื่นให้ใช้หัวใจ

เขียนเมื่อ 

เห็นด้วยค่ะ