ความเห็น 2829154

หากต้องการดูแลคนอื่นให้ใช้หัวใจ

เขียนเมื่อ 

อ่านแล้ว หัวใจผมพลอยชื่นบานไปด้วยครับ