ความเห็น 2829139

หากต้องการดูแลคนอื่นให้ใช้หัวใจ

เขียนเมื่อ 

โชคดีที่ได้ทำบุญ

หาได้ไม่ง่ายนะครับ...