ความเห็น 2829068

หากต้องการดูแลคนอื่นให้ใช้หัวใจ

kaaom
IP: xxx.51.103.53
เขียนเมื่อ 

อ่านบันทึกนี้แล้ว ให้ได้คิดว่าอย่าตัดสินคนที่หน้าตา การกระทำสำคัญกว่า ความดีทำให้คนดูดีคะ