ความเห็น 28261

ท่องเที่ยวโดยชุมชน มิติใหม่การจัดการชุมชน

ออย ชุมพร
IP: xxx.151.46.131
เขียนเมื่อ 
อ่านแล้วน่าสนใจมาก เพราะเคยจัดอบรมการท่องเที่ยวโดยชุมชน เพราะหวังไว้ว่าการท่องเที่ยวที่ยั่งยืน น่าจะมาจากความต้องการของชุมชน แต่การอบรมคืออบรม ไม่ได้ทำต่อเนื่อง และติดตามผล จะได้นำแนะนำหน่วยงานที่รับผิดชอบการท่องเที่ยวศึกษาวิธีการของคุณจตุพร เพื่อเป็นแนวทางของจังหวัดต่อไป