ความเห็น 2824890

บัณฑิตศึกษาคณะเกษตรฯ มข.เข้าฝึกอบรมวิเคราะห์เคมีและกายภาพของดิน

เขียนเมื่อ 

เรียน อ.กิตติศักดิ์ สิงหา ที่นับถือยิ่ง

    ดิฉันผู้น้อยด้อยความรู้ วันนี้ได้ข้อมูลเกี่ยวกับดิน นั่งงมวิเคราะห์ข้อมูล กลัวข้อมูลพลาด ขอเรียนถามผลการวิเคราะห์ดิน ดังนี้ ค่ะ

     Ph = 5.54

     EC = 0.07

    % OM = 0.64

    %N = 0.03 

     P(mg/kg) = 104

     Exchangable   K = 87

        อาจารย์ กรุณา วิเคราะห์ ด้วยคะ ดิฉันนั่งศึกษาการแปลผลการวิเคราะห์เองไม่มีความรู้เรื่องนี้เลยค่ะ(เมื่อนักเรียนยกคำถาม มาถาม  เลยต้องทำการบ้าน  ท้าทายดีค่ะ แต่อ่านแล้วไม่เข้าใจ)

              ขอบคุณค่ะ