ความเห็น 2823481

สี่คำถาม ..?

เขียนเมื่อ 

คำถามง่ายง่าย เพี่ยงสี่ที่สาธก

ถ้าให้บอกคงต่างกันเป็นพันอย่าง

นานาจิตตังหากใจยังไม่ว่าง

คงตอบอย่างเน้นทางโลกเพราะกลัวทุกข์