ความเห็น 2822116

เจอของกลาง.....คนไข้เบาหวาน

เขียนเมื่อ 

ขอขอบคุณดอกไม้กำลังใจทุกดอกเป็นอย่างยิ่ง

ที่ทำให้บันทึกนี้มีค่าขึ้นมาค่ะ