ความเห็น 2821517

เริ่มต้นเขียนวันนี้เถิดนะคะ

เขียนเมื่อ 

อ่านและเขียน เป็นทักษะที่ยากใน 4 ทักษะ

หลักสูตรการศึกษาของชาติตั้งแต่พ.ศ 2503 จนถึงปัจจุบัน

ก็ยังเน้นเรื่องการเขียน ภาษาไทยเรานั้นเน้นทักษะทั้ง 4ไปพร้อมๆกัน 

แต่ประสบการณ์ที่ผ่านมา ดูเหมือนจะได้รับการเน้นเรื่องการฝึกเขียน

แต่การขาดประสบการณ์ในการอ่าน จึงทำให้ทักษะการเขียนนั้นด้อยลง ไปพร้อมๆกับ

ทักษะการฟังเพื่อใคร่ครวญ และคิดสรุปประเด็นเรื่องที่ฟังก็ด้อยตาม

นับว่าg2kได้กลายเป็นแหล่งเรียนรู้ที่จะได้ฝึกฝนและนำไปสู่การอ่าน การเขียนที่ดี

กระตุ้นให้ได้เห็นความสุขจากการเขียนเล่า แลกเปลี่ยนเพื่อพัฒนาความคิด

และนำไปสู่องค์ความรู้ได้มากทีเดียวค่ะ

ขอบคุณค่ะ Happy birthday gotoknow ที่รักให้เจริญก้าวหน้าทันโลกทันเหตุการณ์

 และเป็นห้องเรียนที่ทันสมัยและใหญ่มากขึ้นๆรองรับสมาชิกได้มากขึ้นๆค่ะ

ขอบคุณค่ะ