ความเห็น 2821101

เริ่มต้นเขียนวันนี้เถิดนะคะ

เขียนเมื่อ 

*** ... ชอบทั้งอ่านและเขียน....แต่การเขียนต้องสืบหาข้อเท็จจริงมากมายเลยนะคะ ... ***