ความเห็น 2820868

เริ่มต้นเขียนวันนี้เถิดนะคะ

เขียนเมื่อ 

เพราะรักการอ่าน การเขียน จึงต้องอยู่โรงเรียน เพราะ....เป็นครู..จ้ะ