ความเห็น 2820552

ปล่อยใจ ให้เป็นอิสระ พัฒนาจิตภาคี สสส.

เขียนเมื่อ 

รับปากคุณ sila ในการถอดบทเรียน happy ba นะครับ

ขอเป็นหลังเดือนนี้นะครับ

..

-ขอบคุณความเป็นนพลักษณ์ในตัวคุณsila ครับ