ความเห็น 2818286

JJ2013V5_3 มะเร็งและชีวิต อย่าคิดสั้น

เขียนเมื่อ 

ชีวิตคือการต่อสู้ครับ เรียกว่าอยู่เป็นเพื่อนกับโรคให้ได้  อยู่เหมือนไม่เป็นอะไร..