ความเห็น 2817539

"เห็นภาพความสุขง่าย ๆ" ... (เจ็บ แต่ จบ : รุ่งพร มีศิลป์)

เขียนเมื่อ 

เรียน อาจารย์ ...ปริม ทัดบุปผา... ครับ ;)...

หากเราพิจารณาจากชื่อหนังสือ
เราน่าจะนึำกถึงการบำบัดเรื่อง "อกหัก" ใช่ไหมครับ

แต่หากอาจารย์พลิกเข้าไปด้านใน
"อกหัก" เพียงแค่ส่วนหนึ่งครับ

คนเขียนเล่าเรื่องการมองโลก
ตั้งแต่เด็ก เรื่องการเลี้ยงดูที่มีผล
การค้นหาความสุขเมื่อเติบโต

เป็นการสอนให้เข้าสู่จิตใต้สำนึกทีเดียวครับ

ปกไม่สะดุด เรื่องไม่สะดุด

หากได้แล้วจะประทับใจอีกเล่มครับ ;)...