ความเห็น 2817367

JJ2013V5_3 มะเร็งและชีวิต อย่าคิดสั้น

เขียนเมื่อ 

สู้กันต่อไปค่ะ ตัดกรรมกันไปให้หมดในชาตินี้ และสร้างบุญเพิ่มดีกว่าอย่าคิดสั้นค่ะ