ความเห็น 2814348

เมื่อฉันเป็นนักจิต (ตอนที่2) โกรธเพราะรัก

เขียนเมื่อ 

ดิฉันมองเห็นความสามัคคี ความอบอุ่น ระหว่างความขัดแย้ง โดยมีความรักอยู่ตรงกลางค่ะ