ความเห็น 2813325

สกัดความรู้จากโครงการ "สรอ. ขอความรู้" ทักษะของครูในศตวรรษที่ 21

เขียนเมื่อ 

น่ายินดีที่บันทึกนี้อาจารย์จันทวรรณได้นำมาเผยแพร่ในช่วงเปิดภาคเรียนแรกของปีการศึกษา 2556  เป็นทักษะของครูในยุคนี้จริงๆค่ะ เพราะหลักสูตรก็เริ่มขยับตามทักษะไปด้วย น่ายินดีอย่างยิ่ง ขอบคุณค่ะ