ความเห็น 28131

เล่าเรื่องการจัดอบรมการจัดการความรู้ศบอ.เกาะคา

nataya
IP: xxx.113.51.103
เขียนเมื่อ 

การจัดระบบการทำงานโดยใช้เทคโนโลยีมาใช้ในการทำงาน ทำให้เกิดความสะดวกและทำงานได้อย่างรวดเร็วขึ้น บุคลากรในศบอ.ได้เกิดการเรียนรู้ร่วมกันในด้านต่างๆ และได้พยายามทำเพื่อให้เกิดความคล่องตัวขึ้น และแนะนำกับเพื่อนร่วมกันที่ยังไม่คล่องให้เกิดความรู้ เพื่อให้ทุกคนมีความรู้เท่าเทียมกัน