ความเห็น 281235

บุคคลเป้าหมายจากต่างประเทศ...เครือข่ายบนเส้นทางความพอเพียง (2)

เขียนเมื่อ 
 • สองท่านนี้ไม่น่าพลาดนะครับ
 • ตอน

  เศรษฐกิจพอเพียง กับ ความสุข
  (Sufficiency Economy and Happiness)
  สนทนากับ Richard Layard นักเศรษฐศาสตร์ชาวอังกฤษจาก London School of Economics และเป็นหนึ่งในสมาชิก House of Lords ผู้แต่งหนังสือ Happiness ซึ่งจะกล่าวถึงมุมมองใหม่เกี่ยวกับความสุขและรายได้ และเป้าหมายในเศรษฐกิจพอเพียง
   

  ชื่อตอน

  เศรษฐกิจพอเพียง กับ การแก้ปัญหาความยากจน
  (Sufficiency Economy and Poverty Eradication)
  สนทนากับศาสตราจารย์ Muhammad Yunus ผู้ได้รับรางวัลโนเบลสาขาสันติภาพ ประจำปี 2006 และเป็นผู้ก่อตั้ง Grameen Bank ประเทศบังคลาเทศ ในมุมมองของการสร้างความเข้มแข็งให้แก่ประชาชนระดับฐานรากในบริบทของเศรษฐกิจพอเพียง