ความเห็น 2810741

หัวเป้ง

เขียนเมื่อ 

ตามมาอ่านหังเป้ง

ไม่รู้จักเลยค่ะ

แต่น่าจะรับประทานได้เพราะเป็นคน. หวานอม ขมกลืนค่ะ