ความเห็น 2810731

เยาวชนจิตอาสาสร้างค่านิยมใหม่ ก้าวพ้นภัยยาเสพติด ของโรงเรียนหนองโพวิทยา จ.ราชบุรี

เขียนเมื่อ 

ชื่นชมครับ
สำหรับการสร้างเยาวขน
เพื่อเป็นลมหายใจของแผ่นดิน...