ความเห็น 28102

เล่าเรื่องการจัดอบรมการจัดการความรู้ศบอ.เกาะคา

Thongbai
IP: xxx.113.51.103
เขียนเมื่อ 
จากการฝึกอบรมการให้ความรู้ระบบIT ถือว่าเป็นอีกก้าวหนึ่งในการพัฒนาความรู้ของบุคลากร ทางการศึกษาซึ่งจะสามารถทำงานได้มีประสิทธิภาพและสะดวกรวดเร็วประหยัดและสามารถตรวจสอบได้ ซึ่งจะเป็นสิ่งที่ดีและบุคลากรควรตระหนักและให้ความสนใจเพื่อจะได้นำความรู้ไปใช้ประโยชน์กับการศึกษาและตัวบุคคลให้คุณภาพทันต่อเทคโนโลยีที่มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องครับ