ความเห็น 281

จิตสำนึกในคุณภาพ (1)

นายวายุส์ แก้ว
IP: xxx.28.21.4
เขียนเมื่อ 

จิตสำนึกในคุณภาพของต๋อง

จะทำงานให้เป็นระบบ รวดเร็ว ปฎิบัติตามกฎเกณฑ์ในการส่งยืมโสตฯ อย่างเคร่งครัด และติดตามงานประชาสัมพันธ์อย่างทันเหตุการณ์ และฉับไว