ความเห็น 2808070

ตัวตนเจ้าของ

อยากเรียนแพทย์  แต่หัวไม่ถึง และทุนไม่ถึงเช่นเดียวกัน...ค่ะ

แ่บบว่า ขาดธาตุอาหารที่ดี มาตั้งแต่อยู่ในท้องแม่ ....อะค่ะ

ไม่ได้เปรียบมาตั้งแต่เกิด...