ความเห็น 2806440

เยาวชนจิตอาสาสร้างค่านิยมใหม่ ก้าวพ้นภัยยาเสพติด ของโรงเรียนหนองโพวิทยา จ.ราชบุรี

เขียนเมื่อ 

พี่ใหญ่ครับขอชื่นชมโรงเรียนหนองโพวิทยา ที่ตระหนักถึงปัญหายาเสพติด 

ขอบคุณพี่ใหญ่และ SCB ที่สนับสนุนกิจกรรมดีเสมอมา...