ความเห็น 2806384

เยาวชนจิตอาสาสร้างค่านิยมใหม่ ก้าวพ้นภัยยาเสพติด ของโรงเรียนหนองโพวิทยา จ.ราชบุรี

เขียนเมื่อ 

มาอ่านแล้วโครงการที่ดีและการทำกิจกรรมที่มีคุณค่าเยาวชนที่มีความคิดสร้างสรรค์นะคะ