ความเห็น 2806359

เยาวชนจิตอาสาสร้างค่านิยมใหม่ ก้าวพ้นภัยยาเสพติด ของโรงเรียนหนองโพวิทยา จ.ราชบุรี

เขียนเมื่อ 

เธอคือแรงบันดาลใจ ให้เยาวชนไทย..ห่างไกลยาเสพติด
ขอบคุณมูลนิธิสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์

ขอบพระคุณคุณครูพี่ใหญ่..ที่แบ่งปันเรื่องราวดีๆ ของน้องๆเยาวชน อนาคตของชาติเสมอครับ