ความเห็น 2806059

เยาวชนจิตอาสาสร้างค่านิยมใหม่ ก้าวพ้นภัยยาเสพติด ของโรงเรียนหนองโพวิทยา จ.ราชบุรี

เขียนเมื่อ 

-สวัสดีครับ..

-ตามมาให้กำลังใจน้อง ๆ ครับ

-มีการสอบถามร้านค้าถึงสถิติการซื้อบุหรี่ของนักเรียนด้วย...

-อีกอย่างที่ชอบใจก็คือ"การใช้สมุนไพรไทย"รักษาและลด ละ เลิก บุหรี่"ครับ..

-อยากชวนน้อง ๆ มาศึกษาเกี่ยวกับ"การตัดศิลาแลง" ด้วยกันครับ