ความเห็น 280349

การดูงานเอดส์ในเด็กที่ไมอามี่ : ทบทวนบันทึกเวชระเบียนผู้ป่วย

เขียนเมื่อ 

ตอนนี้ถ้าอาจารย์ ไปดูในตึกผู้ป่วย

จะไม่เหมือนเดิม

มาอยู่ที่ OPD(ผู้ป่วยนอก) กันเป็นส่วนใหญ่

ที่เชียงราย ตอนปี 2540 

มีผู้ป่วยที่มีปัญหา  HIV relatedครองเตียง นอนในตึกเด็ก เล็ก (<5 ปี ) มากสุดถึง  18เตียง (เฉลี่ย 12 เตียง )ใน  30เตียงที่มี

ถ้าเดินไปดูตอนนี้ในตึกเด็กเล็กจะมีให้อาจารย์ดู แค่    0-1 คน และในตึกเด็ก5-15 ปีน้อยกว่า  <3 คน

กลายเป็นโรคประจำตัว หรือโรคเรื้อรังรักษาระยะยาว  เหมือนเบาหวาน ธาลาสซีเมีย 

ย้ายผู้ป่วยจากใน โรงพยาบาลไปให้อยู่ที่บ้าน และไปโรงเรียน ไปทำงานค่ะ