ความเห็น 280301

การดูงานเอดส์ในเด็กที่ไมอามี่ : ทบทวนบันทึกเวชระเบียนผู้ป่วย

เขียนเมื่อ 

สวัสดีครับ

          ในส่วนที่ผมอยู่นั้น ไม่ได้พบกับคนไข้กลุ่มนี้เลยแต่จำได้สมัยเทรนนิงนั้น มีเด็กกลุ่มนี้ ในช่วงหนึ่งปีแรกอยู่ติดวอรดอยู่ราวๆเจ็ดแปดคน กับเคยไปออกคลินิก อีกไม่กี่ครั้ง   ก็ไม่ทราบว่าปัจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงไปมากน้อยแค่ไหน อย่างไรก็ตาม การที่เราได้ไปเรียนรู้ในที่ๆเขามีประสบการณ์มานานกว่าน่า

จ ะเป็นประโยชน์อย่างมาก  แล้วจะคอยอ่านต่อนะครับ