ความเห็น 2800902

การสอนภาษาอังกฤษด้วยกิจกรรม English Camp

คุณครูชูใจ หอมลาภ
IP: xxx.173.155.23
เขียนเมื่อ 

ได้ชมภาพกิจกรรมค่ายภาษาอังกฤษสู่อาเซียนของสำนักงานเขตพื้นที่การประถมศึกษาชุมพรเขต 2 แล้ว

ขอบคุณอาจารย์มากเลยค่ะ กิจกรรมยอดเยี่ยมากนะคะ

 

 

ครูชูใจ