ความเห็น 279836

ทิฏฐิ มานะ

เขียนเมื่อ 

ขอบคุณ อาจารย์ นะครับ ที่เอาธรรมะ มาฝากพวกเรา อยู่เนือง ๆ  การให้ธรรมะ ย่อมชนะการให้ทั้งปวงครับ

( สัพพทานัง ธรรมทานัง ชิเนติ )