ความเห็น 27957

ชมรมศิษย์เก่าบรรณารักษศาสตร์ พิบูลสงคราม

ศิษย์เก่า
IP: xxx.29.81.120
เขียนเมื่อ 

เห็นด้วยอย่างยิ่ง น่าจะมีตั้งนานแล้ว อยากรู้จังว่าใครเป็นผู้คิดริเริ่ม แล้วจะใช้เวลานานแค่ไหน