ความเห็น 2794

โบราณวัตถุ คือ อะไร

พิพิธภัณฑ์
IP: xxx.155.1.246
เขียนเมื่อ 
ดีใจจังค่ะที่มีเพื่อนๆ สนใจประวัติศาสตร์และโบราณคดี  สำหรับ การกำหนดอายุโบราณวัตถุในประเทศไทยยังไม่มีพระราชบัญญัติ  หรือการกำหนดที่ตายตัวว่าของโบราณนั้นต้องมีอายุเท่าไหร่ขึ้นไปถึงจะเรียกว่าโบราณวัตถุ  แต่เราจะถือว่าถ้าของนั้นเป็นของโบราณ  และมีคุณค่าทางศิลปะ  ประวัติศาสตร์  และโบราณคดี จะถือเป็นโบราณวัตถุทั้งสิ้นค่ะ