ความเห็น 2791169

ทุกคนควรใช้เครื่องกระตุกหัวใจแบบ AED เป็นหรือไม่

เขียนเมื่อ 

ขอบคุณสำหรับหัวข้อหลักกระดานถามตอบนี้  ที่ตั้งไว้ดีมาก
" ทุกคนควรใช้เครื่องกระตุกหัวใจแบบ AED เป็นหรือไม่ "

เครื่องกระตุกหัวใจไฟฟ้าชนิดอัตโนมัติ (Automated External Defibrillators, AED)

ผมตอบเชิงเสนอแนะว่า "ประชาชนทุกคนควรใช้เป็น"
แต่ต้องได้รับการฝึกอบรมการใช้งานที่ถูกต้อง จากผู้สอนที่มีความรู้
เกิดความรู้ส่งผลต่อการใช้เครื่องกระตุก(ช็อก)หัวใจชนิดอัตโนมัติ
ที่ประชาชนคนทั่วไปเข้าถึงได้ (Public Access Defibrillator - PAD)

คุณครูผู้รู้ได้โปรดเสริมแนะนำด้วยเพื่อความรู้เสริมเพื่อการพัฒนาต่อไปด้วยจัดขอบคุณอย่างสูงครับ