ความเห็น 2790699

JJ2013V3_12 ชีวิต เวลา คุณค่า และ ธรรมาภิบาลในองค์กร

เขียนเมื่อ 

เรียนท่านอาจารย์ ดร.ติ๋ม ต่อยอด ของ ท่านอาจารย์สุดปฐพี ซี้ JJ ถิ่นเจียงฮาย เจ้า