ความเห็น 2790608

JJ2013V3_12 ชีวิต เวลา คุณค่า และ ธรรมาภิบาลในองค์กร

เขียนเมื่อ 

เรียน ท่าน HaPpyGirl ชีวิตต้องมีคุณค่า การตีความย่อมแตกต่างกันไป หัวใจเรา และ วิถีที่มุ่งมั่น จะทำให้ เราสร้าง คุณค่านั้นได้ อย่างสมบูรณ์ ครับ