ความเห็น 2790605

JJ2013V3_12 ชีวิต เวลา คุณค่า และ ธรรมาภิบาลในองค์กร

เขียนเมื่อ 

เรียนท่านอาจารย์ ดร.ขจิต ชีวิต ก็เป็นเช่นนี้แหละครับ