ความเห็น 2787820

ภัทรมหาราช ธนบัตรชาติไทย :นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

เขียนเมื่อ 

น้องpoo

*สวัสดีค่ะ ขอบคุณที่ให้ความสนใจความงามของพระตำหนักสมเด็จฯ ซึ่งตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาด้วย ทำให้ทัศนียภาพรอบๆ เชิดชูมุมเด่นๆมากมาย

*พี่ใหญ่เป็นศิษย์เก่า(ชาววังบางขุนพรหม) ธนาคารแห่งประเทศไทยมานานถึง ๓๕ ปี ยินดีเป็นมัคคุเทศก์นำชมค่ะ