ความเห็น 27868

ฝึกหัดทำบล็อก

ครูนงเมืองคอน
IP: xxx.155.1.246
เขียนเมื่อ 

กระบวนการ KM แก้จนเมืองคอน คืบหน้าไปพอสมควรในส่วนบน คือในส่วนของการสร้างความ รู้ความเข้าใจหลักการโครงการให้แก่ภาคีเครือข่ายที่เป็นเจ้าภาพร่วมกัน ได้ประชุม สัมมนากันไปหลายครั้ง แต่ความรู้ปฏิบัติที่จะติดอาวุธให้กับ คุณอำนวยอำเภอ คุณอำนวยตำบล ที่เป็นผู้ปฏิบัติสำคัญในการนำกระบวนการ(ส่งเสริมการเรียนรู้)ในวงเรียนรู้(ห้องเรียน)อำเภอ และระดับหมู่บ้าน(ห้องเรียนหมู่บ้าน) คงจะได้เข้มข้นต่อจากนี้ไป (คิดว่าน่าจะเดือน พ.ค.นี้) เพราะ มิถุนายนเป็นต้นไป ปฏิบัติการ KM แก้จนเมืองคอน คุณอำนวยจะลงไปนำกระบวนการคุณกิจ(ครัวเรือนที่เข้าร่วมโครงการ)ตามแผนที่ได้กำแหนดไว้

KM แก้จนเมืองคอนแบ่งขั้นตอนการทำงานออกเป็น 2 ขั้นตอนที่สำคัญ คือ ขั้นสำรวจจัดเก็บและจัดทำแผนชีวิตชุมชนพึ่งตนเอง ตามเครื่องมือสำรวจฯและวิธีการจัดเก็บที่เครือข่ายยมนาได้พัฒนาขึ้น ดำเนินการสำรวจโดยอาสาสมัครของหมู่บ้านๆละ 8 คน อาสาสมัครแต่ละคนรับผิดชอบการจัดเก็บอีก 8 ครัวเรือน รวมทั้งหมู่บ้านประมาณ 72 ครัวเรือน กิจกรรมขั้นตอนนี้รับผิดชอบโดยหน่วยงานที่เรียกว่าปกครองจังหวัด ใช้เวลา 1 ปี (ทำ KM 2549 สำรวจข้อมูล ปี 2548 )

ขั้นตอนที่ 2 คือขั้นดำเนินการแก้จนตามแผนที่ได้กำหนดไว้ อย่างที่ผมเรียนแล้วตอนต้นว่าคืบหน้าไปแค่ไหน บางอำเภอก็กำลังสร้างความเข้าใจกันในอำเภอ บางอำเภอกำลังจัดทัพคุณอำนวยตำบลๆละ 3คน ว่าน่าจะประกอบด้วยใครบ้างที่เวิร์คที่สุด มี กศน.จังหวัดเป็นหน่วยงานธุรการให้

สำหรับกิจกรรมการเรียนรู้ของคุณกิจ ยังไม่เข้มข้นเท่าไร ( ยังไม่มีรูปธรรมแก้จน อาจจะอบรมให้ความรู้แกนนำหมู่บ้านละ 8 คน ไปบ้างแล้ว แต่ก็ไม่น่าจะถือว่าได้ปฏิบัติการแก้จนไปแล้ว) คุณกิจ(ห้องเรียนหมู่บ้าน)คงจะได้ร่วมกิจกรรมอย่างเข้มข้นในไม่ช้านี้

สำหรับหน่วยงานที่จัด KM แก้จนอยู่แล้ว ชาวบ้านก็จะได้กระบวนการไปเป็นทุน เรียนรู้ต่อเนื่องง่ายขึ้นเมื่อโครงการนี้ไปถึง ซึ่งในจังหวัดนครศรีฯมีอยู่หลายหน่วยงานหลายองค์กรรวมทั้ง NGo ที่จัดอยู่

เรียนความคืบหน้าและกระบวนการทำงานให้อาจารย์หมอวิจารณ์ทราบแค่นี้ก่อนนะครับ